Vipshuttle

Unique Transport Services

 

 

VipShuttle @ Your Service

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

•Wij werken enkel op reservatie, de reservatie dient uiterlijk 48u op voorhand te gebeuren. Er wordt steeds een bevestiging gestuurd,

indien u deze niet ontvangen hebt, gelieve ons dan te contacteren op het nummer 0032 473 635 994

 

•Annuleringen 24u of meer voor vertrek worden aangerekend aan 50% en 12u voor vertrek aan 100% van de totale geboekte transfer.

Indien de rit wordt geannuleerd door familiale omstandigheden (sterfgeval, zieke of ongeval allen met dokstersattest) zullen daarvoor

geen kosten worden aangerekend.

 

•Het verschuldigde bedrag is te betalen per rit aan de chauffeur, tenzij de rit werd gefactureerd.

Facturen dienen 10 dagen na datum vereffend te worden.

 

•Indien de chauffeur niet ter plaatse is 15 minuten na het afgesproken ophaaluur vragen wij u zo snel mogelijk te telefoneren

naar ons noodnummer (0032 473 635 994)

 

•VipShuttle mag, zonder schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de

uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen, die VipShuttle bij het sluiten van het contract niet kon kennen.

 

•VipShuttle is aansprakelijk voor de schade die te vervoeren persoon oploopt wegens gehele of gedeeltelijke niet uitvoering van de

overeenkomst, behoudens overmacht en behoudens indien VipShuttle aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te

hebben genomen om de transfer vlot te laten verlopen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: uitzonderlijke weeromstandigheden,

onvoorziene files, niet aangekondigde wegenwerken, betogingen, stakingen. Deze opsomming geldt als voorbeeld, maar is niet beperkend.

 

•De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die VipShuttle door hun fout oploopt.

 

•Met het oog op een correcte uitvoering moet de aanvrager alle nuttige inlichtingen verstrekken, evenals elke relevante inlichting

waarom door VipShuttle verzocht wordt. Volgende inlichtingen moeten minstens verstrekt worden ; aantal personen, het afhaal en/of

afzetadres, het voorziene vertrek en/of aankomstuur van de vlucht, een telefoonummer waarop de te vervoeren personen

bereikt kunnen worden bij noodzakelijke wijzigingen. Het ophaaluur wordt in samenspraak met de klant afgesproken.

Hou er rekening mee dat VipShuttle te allen tijde kan beslissen om het ophaaluur te wijzigen wegens bv onvoorzienbare

omstandigheden (file, drukte, weeromstandigheden, …)

 

•Indien de klant een andere terugvlucht neemt (andere datum, ander uur, ander vluchtnummer, andere luchthaven/station) dan voorzien,

moet hij VipShuttle hiervan tijdig op de hoogte brengen. Dit kan telefonisch of via SMS op het noodnummer. Indien dit niet is gebeurt,

zal de rit alsnog aangerekend worden.

 

•VipShuttle blijft ter beschikking, voor de uitvoering van de opdracht, tot 1 uur na de voorziene aankomsttijd, na deze wachttijd verleent

VipShuttle voorrang aan de nog lopende opdrachten die hij mocht hebben.

 

•Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk assortiment Ieper zijn bevoegd

om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

 

 

VipShuttle @ your service!

 

 

 

VipShuttle @ Your Service

www.vipshuttle.be

Oude Kortrijkstraat 61 B-8980 Beselare

BE0713-603-660 - Tel. +32(0)473635994 - info@vipshuttle.be

luchthavenvervoer - airportservice - shuttle - personenvervoer - privé chauffeur - after party transport - huwelijks transport - navette - pendeldienst

VipShuttle valt niet onder Taxi en werkt bij gevolg enkel op reservatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRANSPORT - ALGEMENE VOORWAARDEN SITE - PRIVACY BELEID - SITEMAP

Vipshuttle vertekt vanuit Poperinge, Ieper, Brugge, Roeselare, Oostduinkerke, Izegem, Ingelmunster, Oostende, Gent, Kortrijk, Waregem, Doornik, Moeskroen, Koksijde, Knokke, Noord-Frankrijk...

 

ALLE AFBEELDINGEN OPGENOMEN IN DE WEBSITE ZIJN PUBLIEK DOMEIN CC0 1.0 UNIVERSEEL

TOUTES LES IMAGES REPRIS SUR LE SITE SONT DOMAINE PUBLIC CC0 1.0 UNIVERSEL