Vipshuttle

Unique Transport Services

 

 

VipShuttle @ Your Service

 

 

De website www.VipShuttle.be wordt beheerd door:

VipShuttle

Oude Kortrijkstraat 61

B-8980 Beselare

België

BTW N°: BE 0713-603-660

Verantwoordelijkheid:

Niettegenstaande wij ervoor zorgen dat alle informatie die op de website www.VipShuttle.be gepubliceerd wordt echt en correct is,

neemt VipShuttle geen verantwoordelijkheid voor de geldigheid of nauwkeurigheid van de gepubliceerde informatie.

Handelsmerken:

Publicaties, inhoud, producten of diensten, logos en bedrijfsnamen die op www.VipShuttle.be

voorkomen zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Gebruik van de website:

De web-gebruiker gaat ermee akkoord dat, behalve voor informatie, producten en diensten duidelijk aangegeven als zijnde aangeleverd door het VipShuttle management, het VipShuttle management niet instaat noch aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welke andere informatie, producten en diensten van derde partijen op het internet.

De web-gebruiker gaat er ook mee akkoord dat VipShuttle geen garantie kan geven (noch verantwoordelijk kan gesteld worden) dat gegevensbestanden voor up- of downloading via www.VipShuttle.be vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code met destructieve eigenschappen.

VipShuttle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van data of tijdelijke onderbrekingen in de aanlevering van de www.VipShuttle.be diensten via het internet, noch voor het niet verbeteren van mogelijke fouten of wegnemen van defecten. Er kunnen operationele onderbrekingen voorkomen van tijdelijke aard omwille van onderhoud aan de internetsystemen en programma's of omwille van storingen van de normale werking ten gevolge van onvoorziene defecten of pannes.

 

Tips en advies gegeven aan de web-gebruiker zijn zonder enige vorm van garantie. Inhoud en prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande verwittiging en worden actief van zodra ze gepubliceerd worden op de portaal. De creatie van hyperlinks naar de homepagina van www.VipShuttle.be is toegelaten. Het gebruik van deze website binnen andere websites van derde partijen is verboden, tenzij met voorafgaandelijke toestemming van VipShuttle.

 

DE WEB-GEBRUIKER NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET VOLLEDIG RISICO OP ZICH VOOR HET GEBRUIK VAN WWW.VIPSHUTTLE.BE, DE PRODUCTEN EN DIENSTEN “ZOALS ZE ZIJN” MET INBEGRIP VAN “ALLE FOUTEN”. VIPSHUTTLE EN ZIJN PARTNERS ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR MOGELIJKE KOSTEN OF SCHADE MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN VOORZIEN VIA VIPSHUTTLE.BE

VipShuttle vertegenwoordigt op geen enkele manier eender welke website waartoe de gebruiker zich via www.VipShuttle.be toegang verschaft of een link heeft naar www.VipShuttle.be en waarvan www.VipShuttle.be de inhoud niet in eigen beheer heeft.

De Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging ten alle tijde worden gewijzigd.

De wijzigingen worden automatisch van kracht bij het verschijnen ervan op de website.

Bij de aankoop van VipShuttle producten ontstaat een bindend contract nadat de bestelling werd aanvaard, dit conform de algemene verkoopsvoorwaarden. VipShuttle kan op ieder moment vrij en zonder voorafgaande verwittiging de publicatie van informatie weigeren, zonder daar een reden te moeten voor op geven.

Vertragingen in nazicht van registratiegegevens, bevestiging van bestellingen, respecteren van datum en tijdstippen, het bereiken van de limieten van de software, hardware en capaciteit van de databanken, enz... kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. VipShuttle zal al het mogelijke in het werk stellen om deze problemen te voorkomen en indien nodig te elimineren. Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving.

Bij geschillen is enkel de rechtbank bevoegd waar de zetel van VipShuttle is gevestigd.

Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden:

Door het aanvragen van informatie, producten of diensten via deze website, gaat de gebruiker er mee akkoord dat VipShuttle te Beselare onvoorwaardelijk gevrijwaard wordt tegen alle eisen, verliezen en opgelopen schade ten gevolge het gebruik en misbruik van de aangevraagde informatie, producten of diensten en eender welke reproductie ervan die verspreid zou worden zoals fotokopie of doorgestuurde berichten afgeleid van afdrukken, berichten of gegevensbestanden.

 

 

 

VipShuttle @ your service!

 

 

 

VipShuttle @ Your Service

www.vipshuttle.be

Oude Kortrijkstraat 61 B-8980 Beselare

BE0713-603-660 - Tel. +32(0)473635994 - info@vipshuttle.be

luchthavenvervoer - airportservice - shuttle - personenvervoer - privé chauffeur - after party transport - huwelijks transport - navette - pendeldienst

VipShuttle valt niet onder Taxi en werkt bij gevolg enkel op reservatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRANSPORT - ALGEMENE VOORWAARDEN SITE - PRIVACY BELEID - SITEMAP

Vipshuttle vertekt vanuit Poperinge, Ieper, Brugge, Roeselare, Oostduinkerke, Izegem, Ingelmunster, Oostende, Gent, Kortrijk, Waregem, Doornik, Moeskroen, Koksijde, Knokke, Noord-Frankrijk...

 

ALLE AFBEELDINGEN OPGENOMEN IN DE WEBSITE ZIJN PUBLIEK DOMEIN CC0 1.0 UNIVERSEEL

TOUTES LES IMAGES REPRIS SUR LE SITE SONT DOMAINE PUBLIC CC0 1.0 UNIVERSEL